Par privātskolu asociāciju


Latvijas privātskolu asociācijas priekšsēdētāja, Humanitārās privātģimnāzijas direktore Ināra KalniņaLatvijas privātskolu asociācija ir sabiedriska, bezpeļņas organizācija - dibināta 1997.gadā. Asociācijā apvienojušās 28 vispārizglītojošās privātskolas - no Jelgavas, Liepājas, Ogres, Rīgas, Rīgas rajona, Talsiem un Ventspils. Patreiz asociācijā ir 17 privātskolas. Kopš 1997. gada asociāciju vada I.Kalniņa, bet vietnieki ir bijuši I.Rakickis, J.Pliners. L.Ļubimova, L.Gornostaja, J.Kudlāns. 2002. gada domē ievēlēti J.Pliners, Z.Ozola, I.Kuharjpnoka. 2003. gada domē ievēlēti L. Ļubimova, L. Gornostaja. 2004. gada domē ievēlēti I. Kuharjanoka, L. Gornostaja. 2005. gadā atkārtoti ievēlēta I. Kuharjanoka. 2010. gadā ievēlētas S.Šibko-Šipkovska un Ilze Kalniņa. 2014.gadā ievēlētas E.Heislere un I.Gruzniņa un atkārtoti ievēlēta S.Šibko-Šipkovska.

Asociācijas darbības mērķis ir pilnveidot un veicināt Latvijas alternatīvās un privātās izglītības sistēmas attīstību, paaugstinot valsts izglītības līmeni kopumā.

Biedrība „Latvijas privātskolu asociācija” aicina visus interesentus nākt kopā un darboties privātskolu izaugsmei Latvijā.

Pieteikuma anketa

Biedrības Latvijas Privātskolu asociācija statūti

Video par Latvijas privātskolu asociāciju

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 29412368
E-pasts: privatskolas@privatskolas.lv