Humanitārā privātģimnāzija uzņem skolēnus 10.-12.klasē


Humanitārā privātģimnāzija no 1. septembra sper nākamo soli, iekļaujot mācību saturā integrētu pasaules lielākās izglītības un eksaminācijas institūcijas EDEXCEL(Lielbritānija) starptautiski akreditētu programmu. Plašāka informācija ģimnāzijas mājas lapā. http://www.privatgimnazija.lv/